FAALİYET ALANLARI

ENERJİ

Uzman Yatırım Holding, dünyanın artan enerji talebini karşılamayı amaçlayan bakış açısı ile, gelecek nesilllere fayda sağlamaya ve karbondioksit salımı da dahil tüm enerji operasyonlarının çevreye olan etkisini en aza indirgemeye çalışmaktadır. Enerji sektöründe yürüttüğü tüm projelerin ortak hedeflerinin başında; temiz enerji üretmek, toplumsal farkındalık yaratmak, çevresel endişeleri sürdürülebilirlik anlayışı ile en aza indirgemek gelmektedir. 

Uzman Yatırım Holding enerji sektöründe faaliyetlerini, holding bünyesindeki Beste Enerji A.Ş. ile sürdürmektedir.

Yurtiçinde; Van ve Burdur illerinde güneş enerjisi çalışmaları devam ederken, Kayseri ve Erzurum illerinde de termik santral projeleri bulunmaktadır.

Yurtdışında; yabancı ortakları ile sürdürdüğü enerji çalışmalarının başında; Kazakistan ve Kırgızistan Termik Santralleri gelmektedir.

Yakın zamanda başlayacak olan Mali Cumhuriyeti Hidroelektrik ve Güneş Enerjisi çalışmaları ile yurtdışındaki yatırımları her geçen gün artmaya devam etmektedir.